Midtøsten-quiz

Denne staten har okkupert naboland. Den har latt være å etterfølge mange resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.