Foreldre vil bestemme selv

Foreldre frykter tilbudet til elevene blir skadelidende når de ikke selv får dekke utgifter til utflukter. Verst rammes de som kommer fra hjem med svak økonomi.