Steinfeld om krigsbarna

I Aftenposten 18. mai og i BT 21. mai har journalist Hans Wilhelm Steinfeld en kronikk med tittelen «Krigsbarnas ublide skjebne», hvor han kommenterer forskningsrapporten «Overlatt til svenske myndigheter», som ble presentert på Telavåg-konferansen 24. april 2002.