Statbygg imponerer

I India har man «hellige» kyr. I Norge har man Statbygg som har omtrent samme status i statlige byggesaker.