Penger og kompetanse til barnevern

Det er med tristhet jeg leser og hører at barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner ikke får det tilsynet og omsorg de har krav på.