Boligspekulanter og Bergen kommune

Gjennom mer enn 20 år har det vært et viktig mål i kommunalpolitikken å skape attraktive boligstrøk i Bergen sentrum.