Et teater og dets samtidsdramatiker

Mange teatre kan misunne symbiosen som DNS og enkelte dramatikere har hatt i ulike epoker. Fra husdikteren Henrik Ibsen og hans historisk/romantiske stykker til Hans Jacob Nilsens sjefsregime på 30-tallet med Nordahl Grieg som politisk dikter.