Bergen vokter kulturminnene

Både forrige og sittende regjering har arbeidet for overføring av myndighet i kulturminneforvaltning til kommunene.