Nei til bompenger!

I Finland har de ikke olje rett utenfor stuedøren. Likevel klarer finnene å finansiere sitt riksveinett uten å sette opp stupide bomstasjoner.