Driften av elnettet bør settes ut på anbud!

Det har i den senere tid vært flere oppslag om nettselskaper som har satt opp nettleien fordi de siste års mindre strømforbruk har bidratt til at inntektene for nettselskapene er blitt redusert.