Ikke tak for bompengene

Hver eneste tur gjennom bomringen skal koste. Døgnet rundt, uansett tallet på turer. - Prisene vil gå opp og det kommer alle til å tape på, sier drosjesjåfør John Amundsen.