Grøn kamp om Fonnas blå vatn

Naturverninteressene irriterer seg sterkt over kraftselskapa som vil byggja ut ny vasskraft i grenseområdet til Folgefonna nasjonalpark.