Vi har ingen penger!

Dette er blitt gjennomgangsmelodien i det siste, og er blitt gjentatt så mange ganger at vi etter hvert begynner å tro på det.