Budsjettproblemer tar kjøkkengevinst

Flere bydeler har varslet at de får problemer med å styrke sykehjemspleien når alle institusjonskjøkken legges ned. Gevinsten må brukes for å unngå kutt.