Vi har nådd ei grense

Staten Norge er i ferd med å trå feil. Store innstrammingar i Kommune-Norge resulterer i at velferdsstaten er i ferd med å smuldra vekk.