Langet ut mot HSD-sikkerheten

Overstyrmann Olav Skjetne måtte lære seg de nye instrumentene om bord på "Sleipner" på egen hånd. Styrmannen mener kommunikasjonen på broen til HSD-fartøyene ofte har vært mangelfull.