Barnevern - for hvem?

Det viktigste kjennetegnet med barnevern er at det handler om noe som alle har et sterkt forhold til - barn.