Kulturvern - salderingspost i Bergen

Bergen kommune gikk tidligere i år inn for å overta forvaltningsansvaret for kulturminneområdet i Bergen. I den anledning var det få røster som reiste noen tvil om Bergens evne til å ivareta dette på en forsvarlig måte.