Handikappede får det bedre på bussen

Et nytt EU-direktiv fastslår at alle nye bybusser i klasse 1 skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Gjennom EØS-avtalen blir direktivet gjort gjeldende også for Norge.