Den nye (gamle) alliansen

Det liknet krigsalliansen mot Hitler, men fienden het Osama bin Laden. USA, Storbritannia og Russland slo seg sammen, og sannelig prøvde Frankrike også denne gang å synes i laget, skriver journalist Georg Øvsthus.