Til værs i guttedrømmen

4000 arbeidstimer på åtte år, 550.000 kroner, en ledig garasje og to mann med guttedrømmen intakt. Slikt blir det selvbygd fly av.