Gourmetkyr frå vest

Raudkolle og telemarkskyr fortener heidersplass i fjøs og på festbord, meiner medlemane i Norsk bufelag. Dei vil ta vare på dei urnorske kuartane.