«Tikkende bomber» må bort

Med få dagers mellomrom har to områder av norskekysten vært truet av naturkatastrofer som følge av skipsforlis.