Røyking er ikke forbudt

Alle som vil «kose» seg med røyken har full rett til det. Men ingen har rett til å påføre sine medmennesker «passiv røyking».