Dørum avgjør Wegners skjebne

Nå er det bare justisminister Odd Einar Dørum som kan redde Rolf B. Wegner. Politiet vil ha ny politimester.