Verdier og oppførsel i skolen

Barnas antenner er innstilt på en frekvens som tar inn deres hverdagsliv og de problemer man støter på utenfor skolen.