Bergensbana til overs?

Så kom skrifta på veggen: Bergensbana er i fare dersom ikkje Jernbaneverket får meir pengar til betre skinnegang.