Naturen - bergensernes bosspann

Viser til innsendere i BT, 16.1.02, «Bergen – et bosspann av en by», 21.1.02, «Om små og store tyggegummikladaser» og på lederplass 27.1.02, «Bort med bosset», som alle fokuserer på bosskulturen i sentrumsnære strøk.