Bygg bybanen no!

I den seinaste tids debatt har det kome fram at grunnen til at færre og færre tar bussen og fleire og fleire kjører bil til jobben her i Bergen, heng saman med Stortingets si favorisering av det sentrale austlandsområdet når det gjeld tildeling av statsstøtte.