SNO-ekspert skal spore jerven

En jerveekspert fra Rondane er satt inn i sporingen av hannjerven som skal felles i Vest-Jotunheimen.