Noe å tenke på

Vi observerer til vår store fortvilelse at det fortsatt foregår en debatt blant toppolitikerene om bruken av Nygårdstangen.