Verdistandpunkt om lesbiske og homofile

I stortingsmeldingen om levekår for lesbiske og homofile tar regjeringen et klart verdistandpunkt. Dette er nybrottsarbeid; det er tid for å rydde opp i myter og antikvariske holdninger om lesbiske og homofile.