Ulv, propaganda og nasjonalmyte

Det norske saueholdet er en nasjonal skam enten man trekker inn ulven eller ikke. De aller fleste som holder sau er folk som har fulltidsjobber og koser seg med saueholdet som en hobby på si. I mange tilfeller en blodig fritids-syssel, skriver professor Odd Nordhaug ved Norges Handelshøyskole.