Ikkje EØS for einkvan pris

For ein akseptabel pris har Norge hatt ordna tilhøve for vår handel med vår største eksportmarknad, Europa.