Fant katt på kolmuletokt

Katter har kanskje ni liv. Det gjelder i så fall pusen fra Bergen som ble funnet om bord i «Johan Hjort» etter en ukes kjøring til kolmulefeltene vest av Irland.