Bergens legitime krav

I et oppslag på side 3 i BT 22. mars demonstrerer Morten Kinn sin totale kunnskapsmangel og historieløshet når det gjelder Bergens krav om en ny seilingsled uten høydebegrensning.