Må lære norsk på asylmottakene

Alle asylsøkerne som kommer til mottak i Norge må nå gjennomføre obligatorisk opplæring om norske forhold og norsk kultur. I ti år har tilbudet vært frivillig.