Når taushet blir usikkerhet

Ennå garanterer familien Rieber mot ethvert oppkjøpsforsøk, fra både Orkla og pengesterke utlendinger. Hvis Bjarne Riebers arvinger har tenkt å fortsette med det, er de hjertelig velkommen til å si det.