Manglende respekt

Økonomien nasjonalt og privat er i ferd med å skape uro og pessimisme i landet.