Sjuke skulebarn

Feber, hodepine, kvalme. Dei siste vekene har mange skulebarn i Bergen halde senga på grunn av sjukdom.