Tiltak mot rusbrus?

Regjeringa har vedteke at rusbrus skal seljast i daglegvarebutikkane. EFTA-domstolen slo fast at rusbrus må seljast på same staden som ølet for ikkje å stride mot konkurransereglane i EØS.