Hvis det var oss

I maktesløsheten overfor urokkelige realiteter utkjempes mang en skinnduell ved retoriske spissfindigheter.