Slaget om Norden

På forsommeren lyste uttrykket mot oss fra alle avisers sportssider. Fotballkampen Norge-Danmark ble døpt «Slaget om Norden». En kommende svensk begivenhet fortjener den dramatiske betegnelsen bedre fordi dens resultat får avgjørende betydning for både Norge og Danmark, i tillegg til Sverige. Det gjelder folkeavstemningen om euroen 14. september i år.