5100 søker barnehageplass

5113 barn har søkt om plass i Bergens 210 barnehager. Det er det største søkertallet som noen gang er registrert.