Strandsonen i fare ved nytt byråd ?

Nedbyggingen av strandsonen fortsetter. Selv om plan- og bygningsloven § 17-2 har et generelt forbud mot bygging i 100-meters beltet langs sjøen, viser tall rapportert fra kommune til stat de to siste årene at bygging i strandsonen fortsetter.