Haugesund tok alt i Fonna

Åtte av ni nyoppretta direktørstillingar i Helse Fonna går til personar frå Haugesund-området. Sju av dei kjem frå stillingar ved Haugesund sjukehus.