Bygging i strandsonen skal stoppes

Det skal ikke lenger være fritt frem for bygging av boliger og naust i strandsonen i Bergen. Utkast til en kystsoneplan for å styre utviklingen er nå sendt ut på høring.