Bybane og estetikk

Planene for realisering av bybanen er blitt en realitet, foreløpig på kartet.