Det nye hvinet

Ari og Märtha skal klare seg som småbarnsforeldre flest. Men de fleste småbarnsforeldre vet nesten ingenting om småbarn før de får en. Har Ari husket å kjøpe nesesuger?