Aksjonsgruppa Dårlege Betalarar

Takk for innbyding i «Einar på ein onsdag» til gruppa. Eg ser meg hermed som påmeldt. Rett nok er det firmaet mitt som er i den leie knipa med «Ditt distrikt» ved «Findexa A/S» tidlegare Telenor Media.